english | norsk

Mass Soldal Lund

Professor i informasjonssikkerheit ved Forsvarets høgskole

Forskingsinteresser

Cyberforsvar og defensive cyberoperasjonar
Risikoanalyse og trusselmodellering
Formelle metodar for cybersikkerheit
Datahistorie

Nyaste publikasjonar

Mass Soldal Lund, Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok. An Attack on an Integrated Navigation System. Necesse, 3(2): 149-163, 2018. pdf (©2018 Sjøkrigsskolen)

Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok, Mass Soldal Lund, Runar Ostnes, Kirsi Helkala. Enhancing Navigator Competence by Demonstrating Maritime Cyber Security. Journal of Navigation, 17(5): 1025-1039, 2018. pdf (©2018 The Royal Institute of Navigation)

Mass Soldal Lund, Jørgen Emil Gulland, Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok, Karl Olav Carlsson Weum. Integrity of Integrated Navigation Systems. I 2018 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), IEEE 2018. pdf (©2018 IEEE)

Mass Soldal Lund. CND-konsept for taktiske nettverk. Ledelse i Cyberdomenet, s. 35-47, Forsvarets ingeniørhøgskole, 2018.

Mass Soldal Lund. Internetthøgre frå 4chan til Trump (bokmelding). Gnist, 46(4):140-142, 2017. link

Mass Soldal Lund. Cyber som operasjonsdomene. Norsk Militært Tidsskrift, 186(1):28-34, 2017. pdf

Mass Soldal Lund, Bjørnar Solhaug, Ketil Stølen. Model-driven risk analysis. The CORAS approach. Springer, 2011

Heile publikasjonslista

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 47 97 84 66

E-post: maslund@fhs.mil.no

Sist oppdatert 1. desember 2018