english | norsk

Mass Soldal Lund

Professor ved Høgskolen i Innlandet

Nyaste publikasjonar

Mass Soldal Lund. Kommunikasjonssystemer for beredskap og krisehåndtering – teknologi og utfordringer. I Ann-Karin Larssen (red.), Beredskap og krisehåndtering. Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå, s. 86–108. Cappelen Damm Akademisk, 2021. link

Vivi Ringnes Wilhelmsen, Thea Larsen, Mass Soldal Lund, Bjørn Svenungsen, Stig Tore Aannø. Jakten på Norges militære cyberstrategi. I Tormod Heier (red.), Militærmakt i nord, Universitetsforlaget, s. 242–262, 2021. link

Marie Haugli Larsen, Mass Soldal Lund. Cyber Risk Perception in the Maritime Domain: A Systematic Literature Review. IEEE Access, 9:144895 - 144905, 2021. link

Mass Soldal Lund. Cybertrusselen og elektronisk krigføring – kva kan vi sjå føre oss i gråsona? Norsk Militært Tidsskrift, 191(3): 22-29, 2021. link

E. Erstad, R. Ostnes, M.S. Lund: An Operational Approach to Maritime Cyber Resilience. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 15(1): 27-34, 2021. link

Mass Soldal Lund, Bjørnar Solhaug, Ketil Stølen. Model-driven risk analysis. The CORAS approach. Springer, 2011

Heile publikasjonslista

Kontaktinformasjon

E-post: mass.lund@inn.no

Sist oppdatert 22. januar 2022